Ervaringen van cliënten

Ik was op zoek naar iemand die mij kon helpen met mijn boosheid. Ik was boos, ontevreden en voelde mij niet happy.
Met die gevoelens kwam ik bij Judith. Ik had haar gebeld en het telefoongesprek maakte dat ik dacht dat zij mij zou kunnen helpen te onderzoeken waar deze gevoelens vandaan kwamen.
Tijdens de eerste sessie gelijk de diepte in gegaan en al snel bleek dat ik niet boos was maar dat ik heel veel verdriet in mij had. Hier zijn we mee aan de slag gegaan.Wat heb ik mijzelf in een korte tijd leren kennen, wat zat er veel pijn en onverwerkt verdriet vanuit mijn jeugd, wat mij gevormd heeft en waar patronen zijn ontstaan waar ik niet trots op ben maar die ik nu snap.
Dat inzicht heeft gemaakt dat ik nu anders in het leven sta en kan zien en voelen wat van nu is en wat van vroeger.
Judiths ondersteuning, juiste manier van vragen stellen, haar spiegelen en haar verschillende werkwijzen hebben gemaakt dat ik verder kan met mijn leven op een voor mij en mijn omgeving waardevolle manier.

Shirley.

 

Na verschillende vormen van therapie te hebben geprobeerd ben ik op aanraden van een vriendin begonnen bij Judith.
Door haar brede aanpak kon zij mij elke keer goed inzicht geven in mijn behoeften en daar op inspelen. Hierdoor zijn mijn pijnen uit het verleden geheeld. Ik kan beter met mijn gevoel omgaan en luisteren naar wat ik nodig heb. Door de therapie heb ik voldoende  vaardigheden ontwikkeld om ermee om te gaan en heb ik meer zelfvertrouwen en rust gekregen.

Agnes.

 

Ik wilde leren mijn zoon los te laten en kon dat maar moeilijk: dat was het probeem waarmee ik bij Judith kwam. In een kennismakingsgesprek bekeken we wat de te volgen weg zou moeten zijn, en of we die weg met elkaar wilden afleggen. Voor mij was van het begin af aan van groot belang dat ik kon vertrouwen. Door Judiths rustige manier van vragen werd ik op mijn gemak gesteld en door de soort vragen die ze stelde kreeg ik vertrouwen in haar deskundigheid: ze begreep echt waarom het ging. Dat vertrouwen was van groot belang, want bij hypnotherapie moet je je kunnen overgeven en laten leiden naar binnen toe.
Wat in de sessies naar boven kwam had soms duidelijk te maken met het probleem waarvoor ik gekomen was.Als dat niet zo leek te zijn, bleek vaak in 2e of 3e instantie dat er wel degelijk een verband was, maar dat dat verder weg lag. Wanneer ik door wat zich aandiende het verband tussen het een en het ander uit het oog dreigde te verliezen, kon ik mij daarbij volledig verlaten op Judith die uitstekend het overzicht op het geheel wist te bewaren.
Wat de hypnotherapie voor mij zo waardevol maakt is dat er wordt uitgegaan van je diepste gevoelens en je leert te begrijpen wat de invloed ervan is op je dagelijkse doen en laten. En door de emoties die daarbij vrij komen opnieuw te beleven maar u op een andere manier te verwerken, ben je in staat tot een essentiële verandering: het verleden blijft , maar verhindert niet langer het uitgroeien tot wie je wezenlijk bent.

Marit

 

 www.hypnotherapie.nl