Specialisaties

Inner child therapie

Deze therapievorm is een methode die zich richt op trauma’s en problemen ontstaan in de jeugd. Indien problematiek al langer speelt kan het van belang zijn om terug te kijken in het leven. Blokkades in het dagelijks functioneren kunnen hun oorsprong hebben in aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd.

Door dit te onderzoeken kan ontdekt worden welke overtuigingen en gedragspatronen je in je leven hebt ontwikkeld en waar dat mee te maken heeft. Herkennen van deze patronen kan erg helpend zijn zodat je het heden en verleden kunt onderscheiden van elkaar.

Dit is echter niet altijd genoeg om de patronen te doorbreken. Onverwerkte ervaringen hebben een emotionele lading die men met zich meedraagt. Deze lading kan op allerlei momenten geactiveerd worden. Kenmerkend hiervoor is dat de reactie heftig is en ‘uit het niets’ lijkt te komen. Men spreekt dan van het innerlijk kind dat dan reageert op de oude, bekende manier. Vanuit de volwassene die je nu bent leer je je innerlijk kind te ondersteunen en de oude emoties los te laten en een plek te geven.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Het is een relatief nieuwe therapie die ingezet kan worden bij klachten na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen of bij angsten of fobieën. EMDR wordt zeer effectief toegepast bij een Post Traumatische Stress Stoornis. Een trauma of schokkende gebeurtenis kan een lange nasleep met zich mee brengen. Klachten of gevoelens zullen misschien niet altijd herkend worden als daarbij horend. Bij een ingrijpende of schokkende ervaring kan het voorkomen dat je als het ware ‘bevriest’. De reacties op deze ervaring kunnen ver nadat het voorval heeft plaatsgevonden nog onbewust doorwerken. Geluiden, geuren en situaties kunnen onbegrijpelijke of verwarrende reacties bij je oproepen omdat je niet herkent dat ze te maken hebben met de schokkende ervaring. De onbewuste reacties worden via de EMDR methodiek versneld verwerkt.

Coaching bij eetproblemen

Joanna Kortink, auteur van de boeken ‘Uit de ban van eetbuien’ en ‘Uit de ban van emotie-eten’, ontwikkelde een methode waarmee tot de essentie van het probleem kan worden doorgedrongen. Ik heb me door haar laten scholen en jarenlang nauw met haar samengewerkt.

Ik werk met deze methode bij eet- en gewichtsproblemen indien er bijvoorbeeld sprake is van:

  • lijnen en weer aankomen
  • emotie-eten
  • ervaren dat gedachten regelmatig beheerst worden door wel of niet eten
  • schuldgevoelens hebben rondom eten
  • eetverslaving

 

Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Welke gedachten en/of situaties aanleiding zijn tot problemen met eten en deze gedachten (vaak ervaren als innerlijke, saboterende stem) en leren anders met deze gedachten om te gaan.
  • Ontdekken welke gevoelens worden onderdrukt met eten en deze gevoelens leren hanteren.
  • Ontdekken waar je op dat moment werkelijk behoefte aan hebt en passende alternatieven vinden voor het eten.
  • Leren met aandacht (mindful) te eten.

 

ACT

Acceptance en Commitment Therapie is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Binnen ACT leert men dat het zinloos is om zich te verzetten tegen vervelende gedachten, emoties en lichameljke sensaties. Bij ACT staat het begrip acceptatie centraal. Dit betekent niet dat iemand willoos slachtoffer is van de omstandigheden maar dat door aanvaarding van wat er is juist gekozen kan worden hoe hier mee om te gaan.

Deze therapievorm richt zich onder andere op het leren van de aandacht  in het hier en nu te brengen, gedachten los te laten, te ontdekken wat voor jou van waarde is en middels acties steeds meer stappen te zetten in de richting van dat wat werkelijk belangrijk is in je leven.www.hypnotherapie.nl