Acceptance en Commitment Therapie is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Binnen ACT leert men dat het zinloos is om zich te verzetten tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Bij ACT staat het begripacceptatiecentraal. Dit betekent niet dat iemand willoos slachtoffer is van de omstandigheden maar dat door aanvaarding van wat er is juist gekozen kan worden hoe hier mee om te gaan.

Deze therapievorm richt zich onder andere op het leren van de aandacht in het hier en nu te brengen, gedachten los te laten, te ontdekken wat voor jou van waarde is en middels acties steeds meer stappen te zetten in de richting van dat wat werkelijk belangrijk is in je leven.

Deel deze pagina..

SPECIALISATIES

Een aantal opleidingen en trainingen hebben in de jaren na het voltooien van de opleiding hypotherapie mijn werkwijze mede gevormd. Dit heeft geleid tot de volgende specialismen:

Deze therapievorm is een methode die zich richt op trauma’s en problemen ontstaan in de jeugd. Deze methodiek spreekt mij erg aan omdat op veilige wijze gewerkt kan worden aan de werkelijke oorzaak van problematiek.

Joanna Kortink, auteur van de boeken ‘Uit de ban van eetbuien’ en ‘Uit de ban van emotie-eten’, ontwikkelde een
methode waarmee tot de essentie van het eetprobleem kan worden doorgedrongen. Ik heb me laten scholen door en nauw samengewerkt met de schrijfster van deze boeken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een kortdurende behandelmethode om akelige of traumatische ervaringen te verwerken.

Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij men leert dat het zinloos is om zich te verzetten tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties.

Meer over deze methodieken is te lezen onder het menu specialisaties.

ERVARINGEN