Deze therapievorm is een methode die zich richt op trauma’s en problemen ontstaan in de jeugd. Indien problematiek al langer speelt kan het van belang zijn om terug te kijken in het leven. Blokkades in het dagelijks functioneren kunnen hun oorsprong hebben in aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd.

Door dit te onderzoeken kan ontdekt worden welke overtuigingen en gedragspatronen je in je leven hebt ontwikkeld en waar dat mee te maken heeft. Herkennen van deze patronen kan erg helpend zijn zodat je het heden en verleden kunt onderscheiden van elkaar.

Dit is echter niet altijd genoeg om de patronen te doorbreken. Onverwerkte ervaringen hebben een emotionele lading die men met zich meedraagt. Deze lading kan op allerlei momenten geactiveerd worden. Kenmerkend hiervoor is dat de reactie heftig is en ‘uit het niets’ lijkt te komen. Men spreekt dan van het innerlijk kind dat dan reageert op de oude, bekende manier. Vanuit de volwassene die je nu bent leer je je innerlijk kind te ondersteunen en de oude emoties los te laten en een plek te geven.

Deel deze pagina..

SPECIALISATIES

Een aantal opleidingen en trainingen hebben in de jaren na het voltooien van de opleiding hypotherapie mijn werkwijze mede gevormd. Dit heeft geleid tot de volgende specialismen:

Deze therapievorm is een methode die zich richt op trauma’s en problemen ontstaan in de jeugd. Deze methodiek spreekt mij erg aan omdat op veilige wijze gewerkt kan worden aan de werkelijke oorzaak van problematiek.

Joanna Kortink, auteur van de boeken ‘Uit de ban van eetbuien’ en ‘Uit de ban van emotie-eten’, ontwikkelde een
methode waarmee tot de essentie van het eetprobleem kan worden doorgedrongen. Ik heb me laten scholen door en nauw samengewerkt met de schrijfster van deze boeken.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een kortdurende behandelmethode om akelige of traumatische ervaringen te verwerken.

Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van gedragstherapie waarbij men leert dat het zinloos is om zich te verzetten tegen vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties.

Meer over deze methodieken is te lezen onder het menu specialisaties.

ERVARINGEN