Wat is Hypnotherapie

“Een van de oudste vormen van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trance in combinatie met andere technieken.”

Wat is hypnose?

Trance is een alledaags verschijnsel, een toestand die iedereen kent. Bijvoorbeeld het helemaal opgaan in een boek of een spannende film, waardoor je de omgeving vergeet. Over het algemeen geeft dit een prettig gevoel. Trance kan opgewekt worden en dan spreken we over hypnose. Deze hypnotische trance kan worden omschreven als een toestand van alerte rust. Gedachten en gevoelens uit het dagelijkse leven zijn wat meer naar de achtergrond geschoven, waardoor iemand zich meer kan richten op innerlijke processen. Een persoon in trance slaapt niet en heeft het zelfbewustzijn niet verloren. Op elk moment zou hij de trance kunnen onderbreken.

Wat gebeurt er bij hypnotherapie?

Hypnose op zich is geen therapie maar een hulpmiddel. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt om doelen te bereiken. Binnen hypnotherapie wordt veel belang gehecht aan onbewuste processen. Deze worden aangeboord in trance, in deze ontspannen toestand. Dit geeft ruimte voor andere processen en oplossingen dan welke normaal gesproken aangeboord worden, met andere woorden je leert zelf op een andere manier naar oplossingen te zoeken. Dit wordt ook wel hulpbronnen genoemd. Onder hulpbronnen wordt verstaan: vaardigheden, ervaringen, gemoedstoestanden, gedragspatronen en inzichten die iemand al beschikbaar heeft. Een belangrijk uitgangspunt bij hypnotherapie is dat iedereen over hulpbronnen beschikt en daar (weer) kan leren gebruik van te maken.

Deel deze pagina..

Grenzen van hypnotherapie

Als er sprake is van lichamelijke klachten worden deze alleen met hypnotherapie behandeld na of in samenspraak met behandeling door een huisarts of specialist (de behandeling dient dan als aanvullend beschouwd te worden en niet als vervangend). Als je voor psychische klachten, bijvoorbeeld ernstige somberheid, medicijnen nodig hebt gaat dit tevens via een arts.

Maak een Afspraak

Voor meer informatie kan je mij bereiken door middel van onderstaand formulier. Ik zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.