Wat de hypnotherapie voor mij zo waardevol maakt: door uit te gaan van je diepste gevoelens leer je te begrijpen wat de invloed ervan is op je dagelijkse doen en laten. En door de emoties die daarbij vrij komen opnieuw te beleven maar u op een andere manier te verwerken, ben je in staat tot een essentiële verandering: het verleden blijft, maar verhindert niet langer het uitgroeien tot wie je wezenlijk bent. Dat deze groei zich ook op langere termijn voortzet bleek in de tijd na de sessies. De bereikte verandering werd een geïntegreerd onderdeel van mijn bestaan. Dit geleidelijke proces van groei heb ik ervaren en ervaar ik nog regelmatig als een mooi en uiterst waardevol proces.